Protestantse Kerk in Nederland
Gereformeerde Kerk Pernis
 
 
Beleidsplan Diaconie Beleidsplan Diaconie
Beleidsplan Diaconie Gereformeerde Kerk te Pernis                2021-2026


Doelstelling:
De doelstelling van de diaconie is om de sociale, financiële en/of praktische noden van mensen zo veel als mogelijk te helpen lenigen.

Financiën:
De financiën zijn afkomstig van collecten welke gehouden worden tijdens de erediensten. Hiertoe wordt jaarlijks een collecterooster gemaakt.
Tevens komen er gelden binnen via bijdragen. Dit zijn periodieke of eenmalige bijdragen, welke gemeenteleden toezeggen te zullen doen.
Naast de vaste kosten en financiële verplichtingen zal de diaconie de binnengekomen gelden zoveel mogelijk besteden aan hulp voor hen die dat nodig hebben. Daarbij wordt ook gedacht aan het uitzetten van leningen via het SKG (Stichting Kerkelijk Geldbeheer).
Uitgangspunt van de diaconie is: alles wat er in komt, gaat er ook uit.
 
De diaconie heeft verschillende taken met betrekking tot:
 1. Werelddiaconaat/ZWO
 2. Binnenlandsdiaconaat
 3. Kerk in Actie
 4. Wijkwerk
 5. Samen 010
 6. Welzijn, Diaconie Pernis (in samenwerking met zusterkerken en gemeentelijke       instanties Pernis)
 7. PKWR (Protestants Koopvaardij Werk Rijnmond)
 8. Eredienst (begroeten, collecteren, avondmaal, digitale uitzending….)
 9. Schrijfacties (advent, paasgroeten en Amnesty International)
 10. Kledingacties

Voor Wereld- en Binnenlandsdiaconaat geldt dat deze taken bestaan uit het ondersteunen en volgen van projecten via, veelal, Kerk in Actie.
 
De ZWO is een aparte werkgroep, welke valt onder de diaconie. Zij werkt vaak samen met de ZWO-groep van de Hervormde Gemeente Pernis. Deze groep ondersteunt ook projecten op gebied van Wereld- en Binnenlandsdiaconaat. Tevens ondersteunt zij projecten op het gebied van zending. Ook hier weer veelal via Kerk in Actie.

In het wijkwerk wordt gekeken welke noden en behoeften er zijn en worden waar mogelijk gelenigd. Dit kan zijn op sociaal, praktisch en financieel gebied.

Wij participeren in Samen010. Een groot aantal Rotterdamse kerken en vrijwilligers helpen kwetsbare mensen in onze samenleving onder andere door middel van ondersteuning in bijvoorbeeld schuldhulpmaatje.

De diaconie (één lid hiervan) maakt deel uit van het bestuur van de stichting PKWR (Protestants Koopvaardij Werk Rijnmond). De PKWR zet zich in voor het pastoraat en diaconaat aan zeelieden in de Rijnmond en omgeving. De diaconie waarborgt het diaconale gedeelte in de PKWR.

Op het gebied van welzijn is er een interkerkelijke werkgroep: Diaconie Pernis. Hierin zijn de Hervormde Gemeente Pernis, de Baptisten Gemeente in Pernis, Maatschappelijk Werk gemeente Rotterdam en wij als Eben-Haëzerkerk (Gereformeerde kerk Pernis) vertegenwoordigd. In deze werkgroep worden de noden en behoeften van alle bewoners van Pernis, ongeacht kerkelijk of niet-kerkelijk, bekeken en waar mogelijk gelenigd. Ook hier weer op sociaal, praktisch en/of financieel gebied.

In de eredienst verzorgt de diaconie de collectes. Tijdens de avondmaaldienst verzorgt de diaconie het avondmaal. Tevens draagt de diaconie bij in de kosten van de digitale beelduitzendingen en  werkt mee aan het uitzenden hiervan.

Elke maand verzorgt de diaconie een schrijfactie van Amnesty International om de aandacht te vestigen op het lot van gevangenen, die als gevolg van ras, geloof, seksuele geaardheid, politieke overtuiging en/of afwijkende mening gevangen zitten.
Rond Pasen en Kerst is er een schrijfactie om gevangenen in binnen- en buitenland een hart onder de riem te steken.

Tijdens de adventsdagen verzorgt de diaconie kerstattenties voor gemeenteleden ouder dan 80 jaar.
 
Gedurende het jaar vinden er een of meerdere kledingacties plaats. De diaconie ondersteunt deze in praktische zin, waaronder de jaarlijkse Roemeniëreis. Kleding wordt ingezameld en naar Roemenië gebracht.

Vergaderingen
De diaconie vergadert ongeveer 6 keer per jaar.
Tijdens de vergaderingen werken we met een vaste agenda:
 1. Opening
 2. Notulen
 3. Ingekomen post (via brievenbus en e-mail)
 4. Nieuwsbrieven
 5. Collecten/financiën
 6. ZWO/Diaconie Pernis/PKWR
 7. Wat verder ter tafel komt
 8. Rondvraag
 9. Sluiting (door een van de deelnemers)

Leden van de diaconie bestaan uit:
 1. Voorzitter van de diaconie
 2. Penningmeester
 3. Secretaris (2)
 4. 3 diakenen
De tweede secretaris hoeft niet persé ambtsdrager te zijn, maar kan ook een gemeentelid zijn.
 
terug
 
 
 
 

RockSolid
datum en tijdstip 02-06-2023 om 19:32h
meer details

Ontspanningsmiddag
datum en tijdstip 03-06-2023 om 14:30h
meer details

Trinitatis
datum en tijdstip 04-06-2023 om 09:30h
Gezamenlijke dienst in de Eben-Haëzerkerk
meer details

2e Kans winkel
datum en tijdstip 05-06-2023 om 09:00h
meer details

Breien voor Roemenië.
datum en tijdstip 05-06-2023 om 10:00h
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 06-06-2023 om 14:30h
meer details

 
Ds. P. van Wijk

 
Marco 't Hart

 
Ineke Pieters

 
Gerard Verweij

 
Joost de Nooijer

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.